Dikey Dirsek

Gigacom Turkey / Dikey Dirsek

45 Derece Dikey Dış Dirsek (Aşağı)

Ürün Kodu Ürün Adı A B
F-45VOB-55YP 50 x 50 45 Derece Dikey Dış Dirsek (Aşağı) 60 60
F-45VOB-1010YP 100 x 100 45 Derece Dikey Dış Dirsek (Aşağı) 110 110
F-45VOB-2010YP 200 x 100 45 Derece Dikey Dış Dirsek (Aşağı) 110 210
F-45VOB-3010YP 300 x 100 45 Derece Dikey Dış Dirsek (Aşağı) 110 310

45 Derece Dikey Dış Dirsek PDF

45 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı)

Ürün Kodu Ürün Adı A B
F-45VIB-55YP 50 x 50 45 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 60 60
F-45VIB-1010YP 100 x 100 45 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 110 110
F-45VIB-2010YP 200 x 100 45 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 110 210
F-45VIB-3010YP 300 x 100 45 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 110 310

45 Derece Dikey İç Dirsek PDF

90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı)

Product Code Name A B
F-90VOB-55YP 50 x 50 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 125 60
F-90VOB-1010YP 100 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 100
F-90VOB-2010YP 200 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 210
F-90VOB-3010YP 300 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 310

90 Derece Dikey İç Dirsek PDF

90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı)

Product Code Name A B
F-90VOB-55YP 50 x 50 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 125 60
F-90VOB-1010YP 100 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 100
F-90VOB-2010YP 200 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 210
F-90VOB-3010YP 300 x 100 90 Derece Dikey İç Dirsek (Yukarı) 190 310

90 Derece Dikey İç Dirsek PDF